EU ร่างข้อเสนอ ให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ต้องทำให้ผู้ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ง่ายขึ้น

2020-02-29

ข้อมูลนี้เปิดเผยโดยเว็บข่าว Het Financieele Dagblad ของเนเธอร์แลนด์ ระบุว่าสหภาพยุโรป (EU) กำลังร่างข้อเสนอเพื่อบังคับให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ต้องทำให้อุปกรณ์ของตนสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งคาดว่าร่างข้อเสนอนี้จะเผยแพร่ต่อสาธารณะในเดือนหน้า (มีนาคม)

หลักการและเหตุผลของข้อเสนอนี้เป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนยุคนี้นิยมออกแบบอุปกรณ์แบบปิด ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดฝาเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ รวมทั้งเพิ่มเงื่อนไขสิ้นสุดการรับประกันเข้ามา โดยต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่กับศูนย์บริการเท่านั้น EU มองว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการผลักให้ผู้ใช้เลือกซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มากขึ้น เมื่อแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพ

ประเด็นนี้น่าสนใจว่า EU จะออกแบบข้อกำหนดอย่างไร เนื่องจากแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ถูกผลิตมาให้เข้ากับสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นโดยเฉพาะ จึงยากมากที่จะกำหนดรูปแบบมาตรฐาน ไปจนถึงตำแหน่งการเชื่อมต่อภายในเครื่อง

ที่มา: ZDNet

Battery iPhone

Topics: