Google จะไม่ให้ปิดไฟแสดงสถานะของกล้อง Nest เพื่อป้องกันการแอบถ่าย

2019-08-15

Google ได้แจ้งเตือนผู้ใช้กล้อง Nest, กริ่งประตู Nest Hello และ Dropcam ผ่านทางอีเมลว่า ต่อไปนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถสั่งปิดไฟแสดงสถานะการทำงานของกล้องบนตัวอุปกรณ์ได้อีกแล้ว

ไฟสถานะนี้จะเป็นการบ่งบอกว่ากล้อง Nest กำลังบันทึกภาพและเสียงอยู่ ฟีเจอร์ปิดไฟสถานะนี้มีไว้เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้บุกรุกบ้านเห็นว่ามีกล้องอยู่ในที่มืด แต่ Google ระบุว่าที่ตัดสินใจนำฟีเจอร์ปิดไฟสถานะออกก็เพื่อเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวและป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด อย่างเช่นบันทึกภาพแขกผู้มาเยือนโดยไม่ได้รับความยินยอม

ทั้งนี้ แม้จะปิดไฟสถานะไม่ได้ แต่ Google จะใส่ปุ่มหรี่ไฟมาแทน ดังนั้นผู้ที่ซื้อกล้องมาและต้องการใช้ความสามารถที่ถูกนำออกไปนี้อาจต้องหาเทปดำมาแปะเอาเอง

ที่มา – Engadget

No Description
ภาพจาก Google