WeWork ยื่นไฟลิ่งเตรียม IPO เข้าตลาดหุ้นแล้ว ผลประกอบการครึ่งปีแรกขาดทุน 900 ล้านดอลลาร์

2019-08-14

WeWork สตาร์ทอัพที่ให้บริการ Office-sharing ได้ยื่นเอกสารไฟลิ่งเพื่อเตรียมไอพีโอเข้าตลาดหุ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะนำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งใด โดยต้องการเพิ่มทุนอีก 1,000 ล้านดอลลาร์ แต่อาจเพิ่มสูงได้ถึง 3 พันล้านดอลลาร์

มูลค่ากิจการจากการเพิ่มทุนรอบล่าสุดของ WeWork คือ 47,000 ล้านดอลลาร์ โดยมี SoftBank ร่วมลงทุนเพิ่ม 2,000 ล้านดอลลาร์

ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของ WeWork มีรายได้ 1,540 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนสุทธิ 900 ล้านดอลลาร์ และมีพนักงานทั่วโลกราว 527,000 คน ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะใช้ตัวย่อในการซื้อขายคือ WE

ที่มา: CNBC

WeWork

Topics: