Elastic รองรับ Kubernetes เป็นทางการ ลดภาระผู้ดูแลระบบในการอัพเกรดและขยายระบบ

2020-01-16

Elastic ประกาศให้ Elastic Cloud on Kubernetes (ECK) เข้าสู่สถานะ GA ใช้งานได้เป็นการทั่วไป หลังจากเปิดตัว ECK มาตั้งแต่ปีที่แล้ว

ECK มาพร้อมกับ Elastic Operator ที่ช่วยจัดสรรทรัพยากรสำหรับการสร้างคลัสเตอร์ Elasticsearch โดยเป้าหมายของ ECK คือการลดภาระการดูแลระบบ เช่น การเพิ่มคลัสเตอร์ใหม่, การอัพเกรดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์, การขยายระบบ, และการักษาความปลอดภัย

ECK สามารถติดตั้งได้ทันที และใช้งานได้ตลอดในฟีเจอร์กลุ่ม Basic หากมีการใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมก็สามารถซื้อไลเซนส์เพิ่มได้

เมื่อเดือนที่แล้ว Open Distro for Elastic Search ของ AWS ก็เพิ่งออกเวอร์ชั่น 1.3.0 ที่มาพร้อม Helm chart สำหรับการติดตั้งบน Kubernetes

ที่มา – Elastic

No Description
ภาพจาก Elastic