The Games Award จัดรางวัลใหม่ Favorite Year เลือกเกมที่ชอบจาก GOTY 5 ปีที่ผ่านมา

2019-11-10

The Games Award เวทีประกาศรางวัลอุตสาหกรรมเกมที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับ เดินทางมาถึงปีที่ 5 แล้วเลยประกาศรางวัลพิเศษ Favorite Year รางวัลเกมยอดนิยมที่สุดจากตัวเลือก Game of the Year ทั้ง 5 ปีตั้งแต่ 2014 จนถึง 2018

ตัวเลือกก็มี Dragon Age: Inquisition ประจำปี 2014, The Witcher 3 ปี 2015, Overwatch ปี 2016, Zelda: Breath of the Wind ปี 2017 และ God of War ปี 2018

Favorite Year เป็นรางวัลกลุ่มแรก (Early Bird) ที่ถูกประกาศออกมาในปีนี้ คาดว่าผู้ชนะน่าจะประกาศภายในงาน The Games Award ปีนี้ที่จะจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ขณะที่รางวัลประเภทอื่น ๆ น่าจะประกาศตามมาภายในเดือนนี้

ที่มา – The Games Award

No Description

Topics: