Alibaba ประกาศลงทุนในบริษัทขนส่ง Cainiao อีกแสนล้านบาท กลายเป็นผู้ถือหุ้น 63%

2019-11-08

Alibaba ประกาศลงทุนเพิ่มเติมอีก 3,300 ล้านดอลลาร์ ในบริษัทขนส่งสินค้า Cainiao Smart Logistics Network ทำให้ Alibaba เป็นผู้ถือหุ้น 63% เพิ่มจากที่ก่อนหน้านี้ถือหุ้น 51% โดยเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมกับการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม

Daniel Zhang ซีอีโอ Alibaba ระบุว่าการขนส่งสินค้าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ Alibaba และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ New Retail ที่เชื่อมต่อการช้อปปิ้งทั้งในโลกออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งหากจำกันได้ Alibaba มีวิสัยทัศน์ระยะยาวคือการสามารถจัดส่งสินค้าภายในจีนได้ทุกที่ภายใน 24 ชั่วโมง และทั่วโลกภายใน 72 ชั่วโมง

Cainiao เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปี 2013 เพื่อให้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัทภายในจีน ที่ตอนนั้นการขนส่งสินค้ายังมีความลำบากและใช้เวลานาน โดย Alibaba ได้เข้ามาลงทุนใน Cainiao และถือหุ้นเป็นสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ที่มา: Alizila

alt="Robots in Cainiao"

Topics: