Samsung ปิดโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือในจีนแล้ว

2019-10-02

มีรายงานว่าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตัดสินใจปิดโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในจีน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากจากผู้ผลิตมือถือในประเทศ ทั้งนี้ซัมซุงได้ปิดโรงงานในเมืองเทียนจินไปเมื่อปีที่แล้ว เหลืออีกโรงงานที่เมืองหุ้ยโจว ซึ่งได้เริ่มทยอยลดกำลังการผลิตเมื่อหลายเดือนก่อน

ก่อนหน้านี้โซนี่ก็ปิดโรงงานผลิตสมาร์ทโฟน Xperia ในจีน และย้ายการผลิตทั้งหมดมาที่ประเทศไทย

นักวิเคราะห์จาก Cape Investment & Securities ให้ความเห็นว่าในตลาดจีนนั้น สมาร์ทโฟนแบรนด์ท้องถิ่นขายดีในรุ่นราคาถูก ส่วนรุ่นราคาแพงคนจะซื้อหัวเหว่ยหรือแอปเปิล ทำให้สถานะของซัมซุงค่อนข้างลำบากในการแข่งขัน ทั้งนี้ซัมซุงบอกว่าเครื่องจักรในการผลิตจะย้ายไปที่โรงงานประเทศอื่นแทน เช่น เวียดนามและอินเดีย

ที่มา: Reuters

Samsung