TensorFlow ออกรุ่น 2.0 ตัวจริง ปรับ API เหมือนเขียนโปรแกรมปกติ, ไฟล์โมเดลเป็นมาตรฐาน

2019-10-01

TensorFlow ประกาศออกรุ่น 2.0 ตัวจริง หลังจากปล่อยรุ่นอัลฟ่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยความเปลี่ยนแปลงสำคัญ คือ รุ่นนี้จะผูกกับ Keras แน่นแฟ้นกว่าเดิม และกระบวนการพัฒนาจะเหมือนกับเขียนโปรแกรมไพธอนทั่วไปมากขึ้น จากการปรับรูปแบบฟังก์ชั่นและการเปิดฟีเจอร์ eager execution เป็นค่าเริ่มต้น

ตัวไฟล์โมเดล SavedModel ของ TensorFlow ถูกปรับปรุังเป็นมาตรฐาน ทำให้นำโมเดลไปรันได้ทั้งบนคลาวด์, บนอุปกรณ์ปลายทาง ด้วย TensorFlow Lite, และบนเว็บด้วย TensorFlow.JS

สถาปัตยกรรมด้านล่างปรับปรุงหลายอย่าง ทำให้รันบนชิปใหม่ๆ เช่น Volta และ Turing ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นมากเมื่อฝึกโมเดลแบบผสมความละเอียดตัวเลขทศนิยม (mixed precision)

สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่เคยพัฒนาบน TensorFlow 1.0 มาก่อน สามารถอ่านเอกสารแนะนำการใช้ TensorFlow 2.0 เพื่อดูความแตกต่างได้ อย่างไรก็ดีฟีเจอร์แบบ TensorFlow 1.0 จำนวนมากยังคงรองรับอยู่

ที่มา – Medium: TensorFlow

No Description