Amazon เปิดตัว Amazon Care ปรึกษาหมอทางไกล เริ่มใช้ในกลุ่มพนักงาน

2019-09-25

Amazon เปิดตัว Amazon Care บริการสุขภาพและการรักษาเบื้องต้นผ่านระบบการรักษาทางไกลหรือ telemedicine และเจ้าหน้าที่พยาบาลไปพบตามบ้าน เริ่มต้นใช้งานในกลุ่มพนักงานที่ซีแอตเทิล

ในเว็บไซต์ระบุว่า Amazon Care จะมีบริการหลากหลาย เช่น แชทคุยกับแพทย์, วิดีโอคอลคุยกับแพทย์และพยาบาล, พยาบาลเข้ามาทำการรักษาเบื้องต้นถึงบ้านในกรณีรักษาที่ต้องติดตามการรักษาเรื่อยๆ และ บริการส่งผลิตภัณฑ์ยาถึงบ้าน

สำนักข่าว CNBC เคยรายงานมาก่อนหน้านี้ว่า Amazon ซุ่มทำบริการนี้ด้วยการเซ็นสัญญากับแพทย์บางกลุ่มในซีแอตเทิลเพื่อมาดำเนินการบริการการแพทย์บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพก็คิดเป็นมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของยักษ์ใหญ่ในการเปิดตัวบริการสุขภาพเพื่อจับตลาดนี้ ทาง Amazon ยังไม่บอกว่าจะขยายบริการนี้ไปยังลูกค้าทั่วไปเมื่อไร

No Description

ที่มา – CNBC

Topics: