Mozilla ปรับรอบการออก Firefox ให้เร็วขึ้น เป็นทุก 4 สัปดาห์

2019-09-18

Mozilla ประกาศขยับรอบการออกของ Firefox จากเดิม 6-8 สัปดาห์ ให้เร็วขึ้นเป็นทุก 4 สัปดาห์ ด้วยเหตุผลว่าต้องการผลักดันให้ฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มในไตรมาสแรกของปี 2020 ส่วนลูกค้าองค์กรที่ไม่ต้องการอัพเดตบ่อยๆ ยังมี Firefox ESR ที่จะออกรุ่นใหม่ทุก 12 เดือนให้ใช้งานกัน

Mozilla ระบุว่าการที่รอบเวลาสั้นลง ทำให้การตรวจสอบคุณภาพตอนขั้น Beta ต้องเข้มข้นขึ้น ปัจจุบัน Firefox Beta ออกรุ่นใหม่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็จำเป็นต้องออก Beta ให้ถี่กว่าเดิม และเน้นการทดสอบกับผู้ใช้บางกลุ่ม (A/B testing) เพื่อตรวจสอบบั๊กก่อนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เป็นวงกว้าง

ที่มา – Mozilla

No Description

No Description