Apple เผยค่าซ่อมหน้าจอ iPhone 11, 11 Pro ราคาเท่ากับ XR, Xs ปีก่อน เริ่มต้น 6,600 บาท

2019-09-16

แอปเปิลประกาศราคาค่าซ่อมหน้าจอ iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max กรณีเครื่องหมดระยะประกัน ซึ่งข่าวดีคือราคาไม่ได้แพงขึ้นจากปีก่อน โดย iPhone 11 Pro Max ค่าซ่อมอยู่ที่ 10,900 บาท เท่ากับ iPhone Xs Max ปีก่อน ส่วน iPhone 11 Pro อยู่ที่ 9,200 เท่ากับ iPhone Xs เช่นกัน และ iPhone 11 ค่าซ่อม 6,600 บาท เท่ากับ iPhone XR

ทั้งนี้ในปีแรก iPhone จะอยู่ในการรับประกัน AppleCare+ โดยมีค่าบริการซ่อมจอครั้งละ 1,000 บาท แต่ลูกค้าสามารถซื้อ AppleCare+ ต่ออายุเพิ่มเป็น 2 ปี ได้

สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมอื่น กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ที่ 2,300 บาท ส่วนการซ่อมอื่น ๆ ถ้ามี AppleCare+ ค่าบริการครั้งละ 3,300 บาท แต่ถ้าไม่มี ราคาจะเริ่มต้นที่ 13,200 บาท สำหรับ iPhone 11 ไปจนถึง 19,900 บาท สำหรับ iPhone 11 Pro Max

ที่มา: Phone Arena และแอปเปิล

alt="iPhone 11"