โซนีแจ้งขึ้นราคาสมาชิก PlayStation Plus มีผล 1 สิงหาคมเป็นต้นไป

2019-05-31

ผมได้รับอีเมล PlayStation Asia ระบุว่าจะขึ้นราคาสมาชิกของ PlayStation Plus ด้วยเหตุผลของสภาพตลาด (market conditions) ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป โดยราคาใหม่มีดังนี้

  • แบบ 1 เดือน ราคา 210 บาท (ปัจจุบัน 170 บาท)
  • แบบ 3 เดือน ราคา 490 บาท (ปัจจุบัน 410 บาท)
  • แบบ 12 เดือน ราคา 1,190 บาท (ปัจจุบัน 1,130 บาท)

ทาง PlayStation Asia ระบุว่าแม้สมาชิก PlayStation Plus ยังไม่หมดอายุ ผู้ใช้ยังคงสามารถซื้อสมาชิก PlayStation Plus ในราคาเดิมเพื่อต่ออายุสมาชิกไปก่อนได้ ภายในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

ที่มา – อีเมลแจ้งเตือนจาก PlayStation Asia

No Description

Topics: