FAA ออกร่างรายงานตรวจสอบ ระบุแพตช์ของเครื่อง Boeing 737 MAX 8 “พร้อมใช้งาน”

2019-04-17

FAA หน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนของสหรัฐฯ ออกร่างรายงานตรวจสอบแพตช์ที่โบอิ้งส่งไปตรวจสอบ และระบุว่าแพตช์นี้พร้อมใช้งาน หลังจากทางโบอิ้งระบุว่าจะปล่อยแพตช์ภายในเดือนเมษายนนี้ โดยข้อความในรายงานระบุไว้ดังนี้

In March 2019, the FSB conducted an evaluation of the modified Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) for training and checking differences determination. The system enhancement is incorporated on all MAX series aircraft. The MCAS system was found to be operationally suitable.

[แปลไทย] คณะกรรมการมาตรฐานการบิน (Flight Standardization Board) ได้ตรวจสอบการดัดแปลงระบบ MCAS ในเดือนมีนาคมปี 2019 โดยตรวจสอบรายการฝึกนักบินและเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของระบบ การปรับปรุงจะนำไปใช้ในเครื่องรุ่น MAX ทั้งหมด จากการตรวจสอบพบว่า MCAS พร้อมใช้งาน

ตอนนี้มีเครื่อง 737 MAX ถูกสั่งจอดกว่า 300 เครื่องทั่วโลก แม้ร่างรายงานจะระบุว่าการปรับปรุงใช้งานได้ แต่โบอิ้งต้องส่งเข้าตรวจสอบเป็นทางการอีกครั้ง จากนั้นจึงติดตั้งและทำให้เครื่องที่จอดอยู่กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาอย่างน้อย 90 วัน

ที่มา – IT News

No Description

ภาพเครื่อง Lion Air Flight 610 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2018