Gmail ประกาศรองรับมาตรฐานความปลอดภัย MTA-STS และ TLS Reporting เป็นรายแรก

2019-04-13

กูเกิลประกาศว่า Gmail ได้เป็นผู้ให้บริการอีเมลรายใหญ่รายแรก ที่สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ 2 รายการ คือ SMTP MTA Strict Transport Security (MTA-STS) RFC 8461 และ SMTP TLS Reporting RFC 8460 ซึ่งกูเกิลร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลรายใหญ่ ผลักดันมาตรฐานนี้ผ่านองค์กร IETF ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตามแม้ Gmail จะประกาศรองรับมาตรฐานใหม่นี้ก่อน แต่หากโดเมนอีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นยังไม่รองรับ อีเมลที่ส่งออกไปก็ไม่มีการเข้ารหัสบนมาตรฐานใหม่นี้อยู่ดี กูเกิลจึงหวังว่าผู้ให้บริการอื่นจะรองรับมาตรฐานความปลอดภัยนี้เช่นกัน

ทั้งนี้การร่วมผลักดันมาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่ 3 ปีก่อน นอกจากกูเกิล ก็มี ไมโครซอฟท์ และยาฮู ร่วมด้วย

ที่มา: กูเกิล

alt="Gmail"