กูเกิลเปิดตัว AI Platform สร้างระบบ AI จากหน้าจอเดียว, นำระบบกลับมารันบน Kubernetes ในองค์กรได้

2019-04-12

กูเกิลเปิดตัว AI Platform ชุดเครื่องมือที่ทำให้สามารถสร้างระบบงานปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end) นับแต่การดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ, การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์, deploy ระบบเพื่อใช้งานจริง

ตัว AI Platform สร้างบนฐานของ Kubeflow แพลตฟอร์มสำหรับฝึกและใช้งานโมเดลของ TensorFlow บน Kubernetes ทำให้ระบบงานที่สร้างขึ้นบน AI Platform สามารถนำมารันบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรได้ ด้วยการดึง Kubeflow Pipeline ลงมา

นอกจากการใช้พัฒนาระบบงานเองแล้ว AI Platform ยังรองรับการแชร์ระบบให้กับคนอื่นผ่านทาง AI Hub ที่เป็นเหมือนแอปสโตร์สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์

ตัว AI Platform คิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณเครื่องและระยะเวลาที่ใช้งาน

ที่มา – Google AI Platform