ก้าวต่อไปสู้ข้อมูลปลอม Facebook คือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

2019-04-11

Henry Silverman ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการใน Facebook เผยทิศทางการต่อสู้กับข่าวปลอม ข้อมูลปลอมของ Facebook หลังจากนี้ว่าจะต้องขอคำแนะนำและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการแก้ไขปัญหานี้

Silverman บอกว่า การกำจัดข้อมูลปลอมนั้นยาก และ Facebook ต้องทำงานอีกมาก หลังจากนี้จึงจะเริ่มกระบวนการทำงานร่วมกับใหม่กับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย บุคคลจากองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งจะช่วยให้ Facebook สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากข่าวเท็จข้อมูลปลอมได้ และให้แนวทางการแก้ปัญหาข่าวปลอมใน Facebook สอดคล้องกับแนวทางของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ และลดการแพร่กระจายของข้อมูลปลอม

No Description

Silverman บอกเพิ่มเติมว่า ดังนั้นคำถามคือ Facebook จะให้ผู้ใช้งานได้เห็นเนื้อหาที่พวกเขาต้องการ ในขณะเดียวกันก็ต้องลดการใช้ข้อมูลที่ผิด โดยไม่ให้ Facebook เป็นผู้ตัดสินว่าอะไรเป็นความจริง อะไรไม่จริงได้อย่างไร จะมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ Facebook มีตอนนี้จะสามารถจัดการเคสข้อมูลปลอมที่ยากๆ ได้อย่างไร จะสามารถหลีกเลี่ยงอคติส่วนบุคคลได้อย่างไร และจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันอะไรเพิ่มเติมไหม เพื่อปกป้องสิทธิพลเมืองและเสียงของชนกลุ่มน้อย คำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ Facebook ต้องสำรวจต่อไป

ปกติ Facebook มักบอกกับสังคมเสมอว่า ตัวเองมีทีมตรวจสอบข้อมูลทั่วโลก และมีราว 30,000 แต่ก็มีเสียงสะท้อนจากสังคมว่า สมควรหรือไม่ ที่จะให้ Facebook มีสิทธิ์ชี้ขาดว่าอะไรจริงไม่จริง และยังมีข่าวลือกันภายในว่า คู่มือการตรวจสอบข่าวปลอมและเนื้อหาเป็นพิษที่ใช้กันภายในก็ไม่ได้ถูกต้องและครอบคลุม รวมทั้งคนตรวจสอบเนื้อหาก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

ที่มา – Facebook Newsroom