WhatsApp เพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้กำหนดว่าใครนำเข้ากลุ่มได้บ้าง เพื่อรับมือปัญหาข่าวปลอม

2019-04-03

WhatsApp ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อลดปัญหาข่าวปลอมอีกครั้ง โดยรอบนี้เป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับระบบกลุ่ม คือ WhatsApp จะเพิ่มระบบกำหนดว่าใครสามารถนำผู้ใช้เข้ากลุ่มได้บ้าง

นอกจากฟีเจอร์กำหนดว่าใครที่สามารถนำผู้ใช้เข้ากลุ่มได้แล้ว WhatsApp ก็ได้เพิ่มระบบเชิญเข้ากลุ่มมาด้วย คือถ้าไม่สามารถนำใครเข้ากลุ่มได้ WhatsApp ก็จะระบุว่าสามารถเชิญคนนั้นแทนได้ ซึ่งการเชิญนั้นฝ่ายผู้ที่จะเข้ากลุ่มจะต้องตรวจสอบก่อนว่าจะเข้ากลุ่มหรือไม่ แล้วค่อยตัดสินใจกดเข้ากลุ่มหรือไม่เข้า

WhatsApp ระบุว่าฟีเจอร์เหล่านี้ จะช่วยลดปัญหาการคุกคามที่เปิดให้ใครก็ได้ลากเข้ากลุ่ม และจะช่วยทำให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้ควบคุมได้มากขึ้นว่าจะเข้าและรับข้อความจากกลุ่มไหน โดยฟีเจอร์นี้เริ่มทยอยเปิดให้ใช้กับผู้ใช้บางกลุ่มแล้ว และจะเปิดให้ใช้ทั่วโลกในสัปดาห์หน้า

การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้ WhatsApp นี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่หลายของข่าวปลอม โดยเมื่อวาน WhatsApp ก็เพิ่งปล่อยเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลในอินเดียเพื่อรับมือปัญหาข่าวปลอมมาแล้ว

ที่มา – TechCrunch, WhatsApp Blog

No Description
ภาพจาก WhatsApp