ไมโครซอฟท์ปล่อย Pyright โปรแกรมเช็คชนิดตัวแปรในโค้ด Python แต่พัฒนาด้วย TypeScript

2019-03-29

ไมโครซอฟท์ปล่อยโปรแกรมเช็คชนิดตัวแปรก่อนรัน (static type checker) ในชื่อ Pyright โดยที่ตัวโปรแกรมเองพัฒนาจากภาษา TypeScript เนื่องจากต้องการให้รันร่วมกับ VSCode ได้โดยไม่ต้องการรันไทม์อื่นเพิ่มเติม

Pyright มีความสามารถในการตรวจสอบชนิดตัวแปรตามเอกสาร PEP 484, PEP 526, PEP 544 สามารถดูชนิดตัวแปรที่คืนค่าจากฟังก์ชั่น, ตัวแปรของออปเจกต์, หรือตัวแปรของคลาส สำหรับไลบรารีมาตรฐาน จะใช้สำเนาจาก Typeshed มาในตัว

นอกจากการใช้ TypeScript จะทำให้ทำงานร่วมกับ editor ได้ง่ายแล้ว จุดเด่นอีกอย่างของ Pyright คือความเร็วในการทำงานที่เร็วกว่า mypy ถึง 5 เท่าตัว ทำให้สามารถเฝ้าไฟล์ไว้ตลอดเวลาและดูว่าชนิดตัวแปรยังถูกต้องอยู่ระหว่างการพัฒนาไปได้

Pyright เป็นปลั๊กอินสำหรับ VSCode สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลย หรือจะโหลดโค้ดจาก GitHub มารันแยกก็ได้

ที่มา – Paktpub