Google ประกาศรายชื่อโฆษณาที่ได้รับรางวัล YouTube Ads Leaderboard 2018

2019-03-26

เวียนมาอีกปีกับการประกาศรางวัล YouTube Ads Leaderboard หรือรางวัลโฆษณาที่ได้รับความนิยมบน YouTube ประเทศไทย ปีนี้มีโฆษณา 10 เรื่องี่มีจำนวนการเข้าชมรวมกันมากกว่า 90 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา ดังนี้คือ

No Description

เนื้อหาโฆษณาในปีนี้มีความน่าสนใจตรงที่นอกจากแทรกประเด็นความฮาแบบที่คนไทยเข้าถึงง่าย และยังมีการต่อยอดคอนเทนต์ละครทีวีที่โด่งดังมาทำเป็นสตอรี่โฆษณาแล้ว ในเนื้อหาโฆษณาบางชิ้นอย่างแชมพูซันซิลค์และนม S-26 Gold Progress มีการพูดถึงเพศสภาพ ความหลากหลายทางเพศและการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนด้วย

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์