eBay เพิ่ม Google Pay เป็นทางเลือกในการจ่ายเงินใหม่บนแพลตฟอร์ม

2019-03-22

eBay ประกาศนำ Google Pay เป็นตัวเลือกช่องทางการจ่ายเงินบนแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้ Google Pay สามารถใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลของ Google ทำการจ่ายเงินบนแพลตฟอร์มได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการใด ๆ ก็ตาม ซึ่ง eBay ระบุว่ากลุ่ม Millennials และ Generation Z นั้นเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์พกพาและเทคโนโลยีอย่างกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งเติบโตไวมาก

สำหรับระบบจ่ายเงิน Google Pay นี้ eBay ระบุว่าจะเริ่มใช้ได้จริงช่วงต้นเดือนเมษายน ซึ่ง eBay เคยประกาศรับ Apple Pay ไปก่อนหน้านี้แล้ว และระบบจ่ายเงินทั้งสองแบบจะใช้งานได้เฉพาะผู้ขายที่ลงทะเบียนระบบจ่ายเงินแบบใหม่ของ eBay เท่านั้น

หลังแยกบริษัทกับ PayPal แล้ว eBay ก็ได้เริ่มลดการพึ่งพาระบบจ่ายเงินของ PayPal ลง โดยก่อนหน้านี้ก็มีเซ็นสัญญากับ Adyen ให้ประมวลผลการจ่ายเงินแทน PayPal ไปแล้ว ในการประกาศรองรับ Google Pay นี้ eBay ได้เผยข้อมูลคร่าว ๆ ของระบบจ่ายเงินใหม่ด้วยว่า จะเป็นระบบจ่ายเงินที่ eBay จัดการเอง สามารถจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม และใช้วิธีจ่ายเงินได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดียิ่งขึ้น

ที่มา – eBay, The Verge

No Description
ภาพจาก eBay

Topics: