สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทีมช่วยเหลือกู้ภัยถ้ำหลวง, Elon Musk ได้ด้วย

2019-03-21

วันนี้ในราชกิจจานุเบกษา มีประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง “พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย” โดยประกาศว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือกู้ภัยจากกรณีที่นักฟุตบอลและโค้ชของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ติดอยู่ในถ้ำหลวงตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ตามคำกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยของรัฐบาล

จำนวนผู้ที่ได้รับพระราชทานมีทั้งสิ้น 187 ราย แบ่งตามลำดับชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ดังนี้

  • ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 15 ราย
  • ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 7 ราย
  • ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 29 ราย
  • ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 25 ราย
  • ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 26 ราย (Elon Musk ได้รับพระราชทานระดับชั้นนี้)
  • ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 85 ราย

อนึ่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เพื่อพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่บุคคลผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แทนที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ที่แต่เดิมเคยเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ใช้พระราชทานในกรณีเหล่านี้มาก่อน มีทั้งหมด 7 ชั้น

ที่มา – ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 136 ตอนที่ 7 ข หน้า 1-9), สำนักนายกรัฐมนตรี (ข้อมูลเพิ่มเติม)

No Description
ภาพจากทวิต @elonmusk

Topics: