ลองเล่นด้วยตัวเอง NVIDIA เปิดตัว AI Playground นำงานวิจัยมาให้คนทั่วไปลองใช้งาน

2019-03-19

เราอาจจะเห็นงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์จำนวนมากที่สามารถแปลงภาพหรือซ่อมแซมภาพได้ในรูปแบบที่น่าตื่นตา แม้งานวิจัยในช่วงหลังจะเปิดกว้างแต่ก็มักแจกโมเดลในสำหรับนักวิจัยด้วยกันให้ไปลองใช้งานเท่านั้น แต่วันนี้ NVIDIA ก็ประกาศเปิดตัว AI Playground เว็บสำหรับคนทั่วไปให้มาลองใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้โดยง่าย

AI Playground เป็นเว็บที่เปิดให้คนทั่วไปอัพโหลดภาพเข้าไปรันกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในงานวิจียต่างๆ เพื่อให้สามารถเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเอง โดยตอนนี้มีสามงานวิจัย ได้แก่

  • Image InPainting: งานวิจัยปัญญาประดิษฐ์ซ่อมแซมภาพถ่ายจากภาพที่ถูกระบายสีทับไว้ ทำให้สามารถลบวัตถุออกจากภาพด้วยการระบายสีทับส่วนที่ไม่ต้องการ
  • Artistic Style Transfer: แปลงภาพถ่ายให้เหมือนภาพวาดของจิตรกรชื่อดัง
  • Photorealistic Image Synthesis: สร้างใบหน้าเหมือนภาพถ่ายจากภาพวาดง่ายๆ

ทาง NVIDIA ระบุว่าจะเพิ่มการสาธิตสำหรับงานวิจัยอื่นๆ เข้ามาเรื่อยๆ

ที่มา – NVIDIA

No Description