NVIDIA สาธิตงานวิจัย GauGAN สร้างภาพวิวสมจริงจากภาพระบายสีง่ายๆ

2019-03-19

NVIDIA สาธิตงานวิจัยใหม่ในชื่อ GauGAN ที่เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพจากการระบายสีว่าอยากได้วัตถุประเภทใดตรงไหนของภาพ เช่น ท้องฟ้า, น้ำ, ต้นไม้, ต้นหญ้า, ก้อนหิน เมื่อโมเดลปัญญาประดิษฐ์รับเอาภาพง่ายๆ เข้าไปก็สามารถสร้างภาพสมจริงเหมือนภาพถ่ายออกมาได้

GauGAN เป็นเหมือนภาพกลับของปัญหา segmentation ที่ต้องการสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถบอกพื้นที่ของวัตถุแต่ละประเภทในภาพได้ การใช้ GauGAN ทำให้เราสามารถเปลี่ยนประเภทของพื้นที่ในภาพ เช่น สามารถเปลี่ยนจากพื้นหิมะกลายเป็นทุ่งหญ้า

งานวิจัยนี้ได้รับเข้าไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ CVPR ปีนี้แล้ว โดยเอกสารงานวิจัยฉบับร่างอ่านได้ใน ArXiV

ที่มา – NVIDIA

No Description