อุตสาหกรรมการผลิต ปรับตัวสู่ยุค 4.0 อย่างไร? หาคำตอบที่งาน 3DEXPERIENCE Forum 2019

2019-03-13

การทำ transformation ของธุรกิจถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในปัจจุบัน เราเห็นธุรกิจด้านสื่อ ด้านการเงิน ด้านค้าปลีก ปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างคึกคัก แต่ในอุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน ลอจิสติกส์ การก่อสร้าง กลับยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ชัดเจนนัก

ผู้บริหารในธุรกิจเหล่านี้อาจมีความต้องการปรับตัว แต่ปัญหาร่วมกันคือยังนึกไม่ออกว่าต้องปรับตัวอย่างไร ต้องทำอะไรบ้างเพื่อรับมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุตสาหกรรมตัวเอง

Dassault Systemes บริษัทแม่ของ SolidWorks ซอฟต์แวร์ออกแบบเชิงวิศวกรรมชื่อดัง มีคำตอบสำหรับธุรกิจเหล่านี้ ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ 3DEXPERIENCE Forum 2019 ที่ปีนี้วนมาจัดที่กรุงเทพพอดี

No Description

รู้จัก Dassault Systemes บริษัทแม่ของ SolidWorks

ชื่อบริษัท Dassault Systemes (ตัวย่อบริษัทคือ 3DS) อาจไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในประเทศไทย แต่หากพูดถึงซอฟต์แวร์อย่าง SolidWorks ที่ใช้กันแพร่หลายในวงการออกแบบ CAD (computer-aided design) ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่า โดยเฉพาะในสายงานด้านสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม

Dassault Systemes เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่จากประเทศฝรั่งเศส อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Euronext ของยุโรป โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Dassault Group บริษัทด้านการออกแบบและผลิตเครื่องบินที่มีพนักงานหลายหมื่นคน

นอกจาก SolidWorks แล้ว Dassault Systemes ยังมีซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ ที่เน้นงานด้านการออกแบบโมเดล 3 มิติในหลากหลายอุตสาหกรรม ครอบคลุมสายงาน Product Lifecycle Management (PLM) ตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ของ Dassault Systemes เช่น

 • CATIA ซอฟต์แวร์ CAD อีกตัวที่สร้างชื่อให้กับ Dassault Systemes และเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานในอุตสาหกรรมการบิน
 • SIMULIA ซอฟต์แวร์สร้างระบบซิมูเลชัน จำลองการทำงานของโมเดลเพื่อตรวจสอบการทำงานในโลกเสมือน ก่อนนำไปใช้งานจริงๆ
 • GEOVIA ซอฟต์แวร์จำลองแหล่งทรัพยากรในโลกจริงๆ เพื่อใช้วางแผนด้านการทำเหมือง การสำรวจ การจัดการเมือง
 • BIOVIA ซอฟต์แวร์จำลองสภาพแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์ รองรับทั้งด้านชีววิทยา เคมี และวัสดุศาสตร์
 • DELMIA ซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านการปฏิบัติการ (operation) ในภาคการผลิต เชื่อมต่อการทำโมเดลและซิมูเลชั่นไปยังการปฏิบัติการในโลกความเป็นจริง
 • ENOVIA ซอฟต์แวร์ด้านการจำลองโมเดลทางธุรกิจ (business modeling) และการวางแผนการทำงานร่วมกัน
 • EXALEAD ซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ในภาคธุรกิจ

No Description

จาก Airbus ถึง Tesla ล้วนมี Dassault Systemes อยู่เบื้องหลัง

จะเห็นว่าความเชี่ยวชาญของ Dassault Systemes ทางด้านซอฟต์แวร์การออกแบบ-วิศวกรรม-อุตสาหกรรม บวกกับประสบการณ์ในการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบิน การผลิต ก่อสร้าง พลังงาน การขนส่ง ค้าปลีก ฯลฯ ทำให้ Dassault Systemes มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมต่างๆ ในยุคที่ทุกบริษัทต้องทำ transformation เพื่อให้อยู่รอดทางธุรกิจ

ตัวอย่างลูกค้าของ Dassault Systemes ได้แก่

 • บริษัทรถยนต์: BMW, Yamaha Motor, Tesla
 • บริษัทด้านการบิน: NASA, Airbus, Boeing
 • บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค: P&G
 • รัฐบาลเมือง: สิงคโปร์, Rennes Métropole ของฝรั่งเศส

Tesla ใช้ซอฟต์แวร์ของ Dassault Systemes หลายตัว เช่น CATIA, DELMIA, ENOVIA มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นบริษัท โดยรถยนต์รุ่นแรกอย่าง Tesla Roadster ออกแบบด้วย SolidWorks ก่อนจะอัพเกรดมาเป็น CATIA ในการออกแบบ Tesla Model S และใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ อย่าง ENOVIA, DELMIA ในการวางแผนการผลิต

Airbus เป็นอีกบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Dassault Systemes มาโดยตลอด กรณีศึกษาล่าสุดคือเครื่องบินรุ่น Airbus A350 XB ก็ถูกออกแบบด้วยซอฟต์แวร์อย่าง CATIA, ENOVIA, SIMULIA โดยใช้ CATIA เป็นเครื่องมือออกแบบโมเดลสามมิติ, SIMULIA เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องบิน และ ENOVIA เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับงานออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ซับซ้อน มีคนอยู่ในโครงการถึง 4,000 คนและมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย ตลอดทั้งซัพพลายเชนของการผลิตเครื่องบิน

รัฐบาลสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างการใช้ซอฟต์แวร์ของ Dassault Systemes ในการวางผังเมือง โดยสร้างโมเดลสามมิติ Virtual Singapore จำลองทั้งเกาะสิงคโปร์ขึ้นมาจริงๆ และมีข้อมูลทรัพยากรตามข้อมูลจริงทุกประการ เพื่อให้รัฐบาลสามารถวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน ลอจิสติกส์ และการป้องกันภัยพิบัติ พร้อมดูผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์

มีอะไรบ้างในงาน 3DEXPERIENCE FORUM 2019

ที่ผ่านมา Dassault Systemes จัดงานสัมมนา 3DEXPERIENCE Forum เพื่อนำเสนอโซลูชันให้กับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใช้วิธีเวียนประเทศที่จัดงานในแต่ละปี เช่น ปี 2016 จัดที่สิงคโปร์, ปี 2017 จัดที่อินโดนีเซีย และปี 2018 จัดที่ออสเตรเลีย

ถือเป็นโชคดีที่งาน 3DEXPERIENCE Forum ของปี 2019 วนมาจัดที่ประเทศไทย (และเป็นครั้งแรกที่จัดในประเทศไทยด้วย) จึงเป็นโอกาสทองที่ภาคธุรกิจต่างๆ ในไทย จะเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น 3D, VR, IoT, Big Data โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล เพราะงานจัดขึ้นที่โรงแรม พลาซ่า แอทธินี ในวันที่ 21 มีนาคม 2019 นี้เอง

ในงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของงานสัมมนา และส่วน Playground ที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับภาคธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมมาให้ลองสัมผัสของจริงกัน

สัมมนา

งาน 3DEXPERIENCE FORUM 2019 แบ่งสัมมนาออกเป็นห้องรวมในช่วงเช้า และแยกห้องย่อย 3 ห้องตามอุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วงบ่าย

งานช่วงเช้ามีหัวข้อที่น่าสนใจคือ The Industry Renaissance “ยุคทองของภาคอุตสาหกรรม” ตามมุมมองของผู้บริหารจาก Dassault Systems และการเสวนาในหัวข้อเดียวกันที่จัดโดยนิตยสารชื่อดังระดับโลกอย่าง The Economist ตามด้วยกรณีศึกษาของบริษัทขนาดใหญ่ในไทยคือ ปตท. ที่ได้ ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันตรัตน์ หัวหน้าโครงการฝ่ายหุ่นยนต์และ AI ของ ปตท. มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกัน

งานสัมมนาในช่วงบ่าย แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่

 • Reinvent Manufacturing สำหรับภาคการผลิต ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจคือ ประสบการณ์จาก B&R Enclosures บริษัทผู้ผลิตตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากออสเตรเลีย, Manufacturing Digitization หรือการเปลี่ยนกระบวนการผลิตเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 • Building Future Cities เน้นเรื่องสมาร์ทซิตี้ โดยมีตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย มาร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องการพัฒนาเมืองโดยอาศัยโซลูชันทางดิจิทัล
 • Transforming Business หัวข้อพูดถึงการปรับตัวของธุรกิจ SME โดยมีกรณีศึกษาจากธุรกิจในไทย เช่น JFOX Aircraft บริษัทออกแบบเครื่องบินสัญชาติไทย และ Leon Group บริษัทผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์แบรนด์ Leon ของประเทศไทย

หัวข้อการสัมมนาอย่างละเอียด สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ 3DEXPERIENCE FORUM 2019

Playground

อีกโซนในงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ Playground ซึ่งเป็นการแสดงเดโมของเทคโนโลยีของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การขนส่ง พลังงาน และสมาร์ทซิตี้ โดยมีจุดเด่นคือมีตัวอย่างเทคโนโลยีของจริงที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ มาให้ลองสัมผัสกันโดยตรง

ตัวอย่างเดโมที่น่าสนใจในงาน

ธุรกิจพลังงาน (Oil & Gas)

 • ระบบจำลองการตรวจสอบท่อในโรงงานผลิตน้ำมันผ่านระบบ Augmented Reality ด้วยแว่น HoloLens ซึ่งสามารถช่วยให้ตรวจสอบท่อที่อยู่ใต้พื้นหรือหลังกำแพงได้ง่ายขึ้น
 • Unified Oilfield Management ระบบช่วยสร้างโมเดลของบ่อน้ำมันใต้ทะเลออกมาเป็นโมเดล 3 มิติเสมือนจริง เพื่อช่วยในการวางแผนขุดเจาะน้ำมัน (Field Development Planning)
  3DExperience Twin จำลองแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นโมเดล 3 มิติเหมือนของจริง เพื่อทำซิมูเลชันจำลองการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ต่างๆ

สมาร์ทซิตี้ (Smart Cities)

 • Virtual Rennes การสร้างโมเดลจำลองของเมือง Rennes ในฝรั่งเศส ที่เหมือนของจริงทุกประการ ใช้ในการวางแผนผังเมือง รันซิมูเลชันเพื่อคาดการณ์การเติบโตของเมือง เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับเมือง

ธุรกิจขนส่งและคมนาคม (Transportation & Mobility)

 • โซลูชันการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การฟังความเห็นจากลูกค้าไปจนถึงการขึ้นโมเดลรถจริงๆ การปรับแต่งประสิทธิภาพ (optimization) การจำลองการวิ่งบนถนนจริง และจบด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าผ่าน VR แทนการใช้ดีลเลอร์รถยนต์แบบเดิม

ภาพบรรยากาศภายในงาน

No Description

No Description

No Description

งานนี้เหมาะกับใครบ้าง?

งานสัมมนา 3DEXPERIENCE Forum เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ที่อยู่ในธุรกิจการผลิต พลังงาน การขนส่ง การก่อสร้าง และงานที่เกี่ยวกับเมืองหรือการสำรวจ ที่สนใจความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตัวเอง ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน

ผู้เข้าร่วมควรอยู่ในสายงานด้านการวางแผนด้านไอที วิศวกรรม หรือการออกแบบ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://events.3ds.com/3dexperience-forum-asia-pacific-south-2019