FBI จับผู้บริหาร OneCoin ชี้ไม่มีบล็อคเชนจริง, ไม่มีมูลค่า, เป็นแค่แชร์ลูกโซ่มูลค่าแสนล้าน

2019-03-11

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศผลการจับกุม Konstantin Ignatov ผู้บริหารบริษัท OneCoin Ltd. พร้อมเปิดเผยการแจ้งข้อหา Ruja Ignatov ผู้ก่อตั้ง OneCoin และบริหารช่วงเริ่มต้น โดยการจับกุมเป็นการร่วมมือกันของอัยการ, FBI, และหน่วยสอบสวนอาชญากรรมกรมสรรพากรสหรัฐฯ

William Sweeney เจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่า OneCoin ไม่เหมือนการหลอกลวงคริปโตอื่นๆ ที่แม้จะไม่สามารถส่งมอบบริการได้ แต่ก็ยังมีกระบวนการตรวจสอบการถ่ายโอนและประวัติการถือครอง แต่ OneCoin นั้นเป็นเงินคริปโตที่จินตนาการขึ้นมาล้วนๆ ไม่มีมูลค่า และไม่มีช่องทางตรวจสอบประวัติการถือครอง

OneCoin Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในบัลแกเรีย ช่วงเวลาปี 2014 ถึง 2016 มีรายได้รวมถึง 3.353 พันล้านยูโรหรือ 120,000 ล้านบาท และมีกำไร 2.232 พันล้านยูโรหรือ 80,000 ล้านบาท

กระบวนการหลอกล่อให้ผู้ซื้อ OneCoin จะระบุว่ามันเป็นเงินคริปโตที่ต้องขุดมาเช่นเดียวกับเงินคริปโตอื่น แต่อาศัยบริการของบริษัท OneCoin Ltd. เท่านั้น ขณะที่บริษัทแสดงมูลค่าของ OneCoin สูงขึ้นเรื่อยๆ จาก 0.5 ยูโรต่อ OneCoin เพิ่มจนเป็น 29.95 ยูโรต่อ OneCoin ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยราคาที่แสดงไม่ใช่ราคาที่เกิดจากการจับคู่ซื้อขายจริง นอกจากผู้บริหารทั้งสองแล้ว Mark S. Scott ผู้สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินออกจาก OneCoin และถูกจับไปตั้งแต่ปีที่แล้ว

ทางสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ขอให้ผู้เสียหายหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับ OneCoin ให้ข้อมูลได้ทางอีเมล USANYS.OneCoin@usa.doj.gov

ที่มา – Justice.gov

No Description

ภาพโดย kschneider2991