Tesla แย้งรัฐนิวยอร์กว่าเลือกปฏิบัติ หลังลดค่าชาร์จไฟให้สถานีที่มีหัวชาร์จมาตรฐานเท่านั้น

2019-03-06

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริการสาธารณะประจำรัฐนิวยอร์ค (New York Public Service Commission – NYPSC) ได้ออกคำสั่งว่าจะคิดค่าไฟในราคาต่ำกว่าปกติแก่สถานีชาร์จสาธารณะแบบชาร์จเร็วกระแสตรง (Direct Current Fast Charging – DCFC) ที่ติดตั้งหัวชาร์จมาตรฐาน Combined Charging System (CCS) และ CHAdeMo ซึ่งเป็นหัวชาร์จที่ใช้กันแพร่หลาย โดยหัวชาร์จ CCS นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและยุโรป และหัวชาร์จ CHAdeMo นิยมใช้ในรถยนต์จากญี่ปุ่น

หลังคำสั่งนี้ออกมา ก็มีผู้ให้บริการสถานีชาร์จหลายรายที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้นและได้รับสิทธิประโยชน์ลดค่าไฟ แต่หัวหอกรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla กลับไม่ได้รับสิทธิ์นี้เพราะใช้หัวชาร์จเฉพาะของตนเอง

Tesla จึงออกจดหมายถึง NYPSC เรียกร้องให้คณะกรรมการพิจารณาคำสั่งดังกล่าวใหม่ ในจดหมายระบุว่าย้อนกลับไปสมัยที่บริษัทเพิ่งเริ่มต้น มาตรฐานหัวชาร์จในขณะนั้นจำกัดกำลังไฟไว้เพียง 50 กิโลวัตต์ บริษัทจึงต้องพัฒนาเครือข่ายสถานีชาร์จและหัวชาร์จที่มีกำลังไฟสูงของตนเองขึ้นมา นอกจากนี้ยังระบุว่าการที่ NYPSC กำหนดเงื่อนไขสถานีชาร์จที่จะได้รับสิทธิ์ว่าต้องเป็นสถานี “สาธารณะ” นั้นมีความหมายกำกวม โดย Tesla แย้งว่า “สถานีสาธารณะ” ควรจะหมายถึงสถานีที่ใครก็เข้าถึงบริเวณโดยรอบได้ ไม่ใช่แปลว่าสถานีที่คนเข้าถึงไม่ได้เพราะใช้หัวปลั๊กคนละแบบ

Tesla ยังบอกว่าการที่ NYPSC กำหนดเงื่อนไขเรื่องความสาธารณะแบบนี้คือการเลือกปฏิบัติ เพราะคนที่ใช้บริการได้คือทุกคนที่ไม่ได้ใช้รถ Tesla นั่นเอง อีกทั้งยังเสริมว่าบริษัทไม่ได้พยายามจำกัดเครือข่ายสถานีชาร์จของตนไว้เฉพาะรถ Tesla โดยขณะนี้มีการพูดคุยกับ OEM หลายเจ้าเกี่ยวกับการเปิดสถานีให้ใช้ แต่ยังไม่มีข้อสรุปออกมา

ที่มา – Ars Technica

No Description