อินเดียมีฟินเทคสตาร์ทอัพเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

2019-03-04

อินเดียถือเป็นประเทศที่มีบริษัทสตาร์ทอัพด้านการเงินเกิดขึ้นมาเยอะมาก แต่กลับเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยต่ำมาก โดยจากรายงานของ India Fintech 2019 พบว่าอินเดียมีฟินเทคสตาร์ทอัพถึง 2,035 แห่ง แต่มีเพียง 58 แห่งเท่านั้นที่เป็นบริษัทฟินเทคที่มีเทคโนโลยีภายใต้ภายใต้การกำกับดูแล

อินเดียนั้นถือเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศที่มีความปลอดภัยไซเบอร์ต่ำที่สุด ซึ่งบริการทางการเงินและธนาคารเป็นเซคเตอร์ที่ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงสูงมาก และจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเพียงพอ

จากรายงานของ EY Global Information Security Survey 2018-19 เวอร์ชันอินเดีย พบว่ามีเพียง 19% ของบริษัทอินเดียเท่านั้นที่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับระบบความปลอดภัยไซเบอร์ตามต้องการ ยิ่งเป็นฟินเทคหรือธุรกิจด้านการเงินอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินและผู้คนต้องให้ความไว้วางใจ ยิ่งต้องให้ความสำคัญในด้านนี้สูงขึ้นกว่าปกติ

นอกจากเรื่องการเงินแล้ว บริษัทฟินเทคอินเดียยังมีข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของลูกค้า หรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพด้านอีคอมเมิร์ซกับดิลิเวอรี่ก็ต้องใช้ payment gateway เช่นกัน ซึ่งเท่ากับว่าบริษัทที่ทำงานด้านการเงินนั้นมีความสำคัญมาก

ที่มา – Business Insider

No Description