Dell Technologies ไตรมาสล่าสุด รายได้โต 9% จากทั้ง Server, Network และ Storage

2019-03-01

เดลล์ เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ตามปีการเงิน 2019 (พฤศจิกายน-มกราคม) ซึ่งเป็นการกลับมารายงานผลประกอบการประจำไตรมาสอีกครั้งหลังบริษัทกลับเข้าตลาดหุ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว มีรายได้รวม 23,841 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน แต่สุทธิแล้วขาดทุน 299 ล้านดอลลาร์ เหตุจากค่าใช้จ่ายส่วนดอกเบี้ยเงินกู้

Jeff Clarke รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานกล่าวว่า แนวโน้มการใช้ข้อมูลยังคงเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับเทรนด์ 5G, AI และ Machine Learning ซึ่งเดลล์จะยังคงส่งมอบนวัตกรรมเพื่อช่วยให้ลูกค้าปลดล็อกสร้างคุณค่าของข้อมูลที่มี

กลุ่มธุรกิจ Infrastructure รายได้เพิ่มขึ้น 10% เป็น 9,900 ล้านดอลลาร์ จากการเติบโตทุกสินค้าทั้งเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์เครือข่าย และสตอเรจ กลุ่มธุรกิจ Client รายได้เพิ่มขึ้น 4% เป็น 10,900 ล้านดอลลาร์ จากยอดขายสินค้ากลุ่มองค์กรที่เพิ่มมากขึ้น และกลุ่ม VMware โต 17% เป็น 2,600 ล้านดอลลาร์

ที่มา: เดลล์ เทคโนโลยี

alt="Dell"