Mozilla และ FastMail กังวลกฎหมายไซเบอร์ออสเตรเลียสั่งพนักงานรายคนได้, อาจต้องมองพนักงานพนักงานออสเตรเลียเป็นภัย

2019-02-27

กฎหมายการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงข้อมูล (Assistance and Access Act – AAA) ของออสเตรเลียยังสร้างความกัวลให้กับบริษัทไอทีต่อเนื่อง หลังจากบริษัท Senetas ที่ขายสินค้าด้านการเข้ารหัสระบุว่าเสียโอกาสเพราะกฎหมายนี้ อีกสองบริษัทคือ Mozilla และ FastMail ก็แสดงความกังวลแบบเดียวกัน

Mozilla ระบุว่ากฎหมาย AAA เปิดช่องให้รัฐสั่งพนักงานของบริษัทเพื่อให้ความช่วยเหลือรายคนได้ ทำให้รัฐสามารถออกคำสั่งให้พนักงานที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียต้องช่วยแก้ไข โดยหากรัฐบาลไม่ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ ทาง Mozilla ก็ต้องถือว่าพนักงานที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นเป็น “ภัยภายใน” (insider threat) ที่อาจจะเพิ่มช่องโหว่ให้ระบบ

FastMail ผู้ให้บริการอีเมลก็แสดงความกังวลแบบเดียวกัน โดยพนักงานห่วงว่าสักวันจะถูกสั่งให้เปิดช่องโหว่ในระบบ เพื่อให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ Bron Gondwana ซีอีโอของ FastMail วิจารณ์ว่ากฎหมายแบบนี้ทำให้พลเมืองออสเตรเลียหางานยากขึ้นเมื่อต้องการทำงานในบริษัทข้ามชาติ เพราะมีความเสี่ยงว่าพนักงานต้องทำตามคำสั่งลับรัฐบาล

Mozilla ระบุว่าการออกคำสั่งต้องถูกตรวจสอบโดยศาลเสมอและหากต้องปิดบังคำสั่งก็ต้องบอกเหตุผล โดยสุดท้ายต้องเปิดเผยทุกคำสั่ง

ที่มา – IT News

No Description

Topics: