AI ช่วยตรวจไวยากรณ์ใน Google Docs ใช้งานได้แล้วในกลุ่มลูกค้า G Suite

2019-02-27

ก่อนหน้านี้ Google ประกาศเพิ่มคุณสมบัติใหม่ใน Google Docs คือเครื่องมือตรวจสอบตัวสะกด และไวยากรณ์ และอยู่ในช่วงทดสอบ ล่าสุดฟีเจอร์นี้เปิดใช้งานแล้วใน G Suite Basic, Business และ Enterprise

วิธีใช้งานก็เป็นอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันคือถ้า AI ตรวจพบว่าข้อความผิดไวยากรณ์ จะปรากฏขีดเส้นใต้สีฟ้าใต้ข้อความนั้นๆ กดเข้าไป AI จะแนะนำคำที่ถูกต้องให้

No Description

ที่มา – Google