สภาผู้แทนฯ รัสเซียกำลังพิจารณากฎหมาย Single Gateway

2019-02-22

สภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียหรือ Duma กำลังอยู่ระหว่างการอภิปรายและพิจารณากฎหมาย Internet Sovereignty Act ในวาระแรก ซึ่งเบื้องต้นกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้บริษัทอินเทอร์เน็ตของรัสเซียต้องเก็บข้อมูลไว้ภายในประเทศ ขณะที่ทราฟฟิคอินเทอร์เน็ตของทั้งประเทศก็จะถูกควบคุมดูแลโดยรัฐด้วย

ด้านนักฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนออกมาโจมตีกฎหมายฉบับนี้ว่าปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก (freedom of speech) รวมถึงอันตรายกับสังคมอินเทอร์เน็ตในภาพรวมของรัสเซีย เพราะรัฐบาลสามารถสั่งปิดอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็ได้

ด้านคณะกรรมการดิจิทัลของสภาที่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้แย้งว่า จุดประสงค์ของกฎหมายนี้ ก็เพื่อให้หน่วยงานกลางของรัฐสามารถกำหนดเส้นทางของทราฟฟิคอินเทอร์เน็ตได้อย่างเป็นระบบ กรณีที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไม่เสถียร รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความของคนรัสเซียที่ส่งหาคนรัสเซียด้วยกัน รวมข้อมูลของบริษัทรัสเซีย ไม่จำเป็นต้องวิ่งออกไปนอกประเทศด้วย

ที่มา – CGTN

No Descriptionหน้าตึกอาคารรัฐสภา (Duma) ของรัสเซีย