Windows 10 เรียกไฟล์จากลินุกซ์ WSL ได้โดยตรง เปิดด้วย File Explorer เหมือนไฟล์ปกติ

2019-02-16

ไมโครซอฟท์ประกาศฟีเจอร์ใหม่ของ ‎Windows Subsystem for Linux (WSL) บน Windows 10 โดยเราสามารถเข้าถึงไฟล์บนลินุกซ์ได้จาก File Explorer หรือ Command-Line โดยตรง

วิธีการง่ายๆ คือเมื่อเข้าไปในลินุกซ์บน WSL แล้วสามารถสั่ง “explorer.exe .” สิ่งที่ได้มาคือ File Explorer ที่เปิดไดเทคทอรี home ของผู้ใช้คนนั้น จากนั้นเราสามารถจัดการไฟล์ได้เหมือนกับเป็นไฟล์บน Windows ปกติ ทำได้แม้กระทั่งคลิกขวาที่ text file แล้วเปิดด้วย VS Code หรือ editor ตัวอื่นๆ

ส่วนการเรียกใช้งานจากคอมมานด์ไลน์บน Windows (เช่น PowerShell) ก็สามารถเรียกได้จากพาธ wsl${distro name} (distro name คือชื่อดิสโทรของเราบน WSL)

No Description

No Description

No Description

ไมโครซอฟท์อธิบายสถาปัตยกรรมเบื้องหลัง ว่าเกิดจากการสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตามโปรโตคอล 9P ขึ้นมาบนลินุกซ์ใน WSL แล้วให้ Windows ทำตัวเป็นไคลเอนต์เรียกไฟล์อีกที

ฟีเจอร์นี้จะรวมอยู่ใน Windows 10 v1903 ที่จะออกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนนี้

ที่มา – Microsoft