งานวิจัยชี้ เกมเนื้อหารุนแรงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่เข้าสังคมของเด็ก

2019-02-14

บ่อยครั้งที่มีข่าวเรื่องความรุนแรงของเด็ก เรามักจะพบเห็นคอมเม้นท์ที่โยงว่าพฤติกรรมก้าวร้าวดังกล่าวเกิดจากการเล่นเกมที่รุนแรงแทบทุกครั้งไป ล่าสุดงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย Oxford และ Cariff ทำร่วมกันได้ชี้ว่า ไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่าความรุนแรงของเกม จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเด็กแต่อย่างใด

งานวิจัยนี้ได้ทำกับวัยรุ่นอายุราว 14-15 ปีและพ่อแม่ รวมกันทั้งหมด 1,000 คน ขณะที่คำถามก็มีระยะเวลาที่เล่น, เล่นเกมประเภทไหน, เรตติ้งเกม, รู้สึกว่าตัวเองหรือลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นหลังเล่นหรือไม่ เป็นต้น โดยพบว่าเด็กผู้ชายกว่า 2 ใน 3 และผู้หญิงราว 50% ที่ทำแบบสอบถามระบุว่าตัวเองเล่นเกม ขณะที่การวิเคราะห์ ทีมวิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอย (regressive analysis)

ผลคือทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง ไม่พบพฤติกรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเกมโดยตรง มีแค่อาการหัวร้อนชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเล่นเกมคนเดียว, เล่นเกมออนไลน์หรือเล่นกับเพื่อนแล้วแข่งกันเอง รวมถึงไม่พบพฤติกรรมว่าเด็กไม่เข้าสังคมเพราะเกมด้วย

ที่มา – Medical Express

No Description

Topics: