ทรัมป์ประกาศแผนหนุนการพัฒนา AI เต็มที่ เพื่อให้อเมริกาเป็นผู้นำด้าน AI ต่อไป

2019-02-13

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศแผน American AI Initiative ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญกับการวิจัยลงทุน AI เป็นลำดับแรก และเพื่อให้มั่นใจว่า นวัตกรรม AI ที่ยอดเยี่ยมจะมาจากผู้สร้างเทคโนโลยีในสหรัฐฯ

5 ปัจจัยสำคัญของแผนการ American AI Initiative คือ สนับสนุนการวิจัยระยะยาว ให้นักวิจัยในสหรัฐฯสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลกลางมากขึ้น, ปรับปรุงผลลัพธ์การทำงานของ AI, เตรียมกำลังคนให้พร้อม มีทักษะ AI เพื่องานในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา STEM (วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมและคณิตศาสตร์) ในภาคการศึกษา, สถาบันด้านเทคโนโลยีควรกำหนดไกด์ไลน์สำหรับการพัฒนา AI ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งมาตรบานความปลอดภัย

และข้อสุดท้าย ที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือ ปกป้องความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี AI ของอเมริกาให้คงอยู่ต่อไป ท่ามกลางสมครามการค้า จีน สหรัฐที่กำลังระอุ ยังมีเรื่องของความเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่อเมริกาเป็นผู้นำมาตลอดนั้น กำลังถูกท้าทายโดยเทคโนโลยีจีน

อย่างไรก็ตาม ในแผนการพูดถึงหลักการภาพรวมเท่านั้น แต่ไม่ได้พูดถึงเม็ดเงินลงทุนแต่อย่างใด

No Description
ภาพจาก White House

ที่มา – White House