Spotify ประกาศซื้อกิจการ Gimlet Media ผู้ผลิตคอนเทนต์ Podcast และ Anchor แพลตฟอร์มสร้าง Podcast

2019-02-07

ตรงตามข่าวลือก่อนหน้านี้ โดยนอกจากประกาศผลประกอบการแล้ว Spotify ยังประกาศเข้าซื้อสองกิจการได้แก่ Gimlet Media ผู้พัฒนาคอนเทนต์ Podcast โดยมีรายการดัง อาทิ StartUp, Reply All, Crimetown และ The Pitch ส่วนอีกดีลคือการซื้อกิจการ Anchor ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับช่วยผลิต สร้างรายการและเผยแพร่ Podcast ซึ่งทั้งสองรายการดังกล่าวไม่มีการเปิดเผยมูลค่าดีล

Daniel Ek ซีอีโอ Spotify กล่าวว่าดีลนี้จะทำให้ Spotify มีความชัดเจนด้านความเป็นผู้นำบริการสตรีมมิ่งเสียงมากขึ้น เพราะมีทั้งรายการ Podcast คุณภาพที่เป็นเอ็กคลูซีฟ ส่วนดีล Anchor จะทำให้เครื่องมือผลิต Podcast เข้าถึงผู้ใช้งาน Spotify ทั่วโลก

เขายังให้ข้อมูลน่าสนใจว่า ขณะที่คนสนใจแพลตฟอร์มวิดีโอกัน แต่บริการด้านเสียงนั้นคนก็ยังฟังอยู่ด้วยจำนวนเวลาที่ใกล้เคียงกับวิดีโอ ซึ่งตรงกับแนวโน้มใหญ่ที่บริษัทเทคโนโลยีต้องการควบคุมเวลาบนหน้าจอของผู้คนพอดี เขาบอกว่า Spotify ตอนนี้ถือเป็นเบอร์สองในด้านแพลตฟอร์ม Podcast และผู้ใช้ Spotify ก็มีแนวโน้มฟัง Podcast มากขึ้นเรื่อย ๆ ทิศทางจึงเป็นการหาคอนเทนตออริจินัลมาลงให้มากขึ้นนั่นเอง

ที่มา: Spotify และ Daniel Ek

alt="Daniel Ek"