ในการทำ Project Maven ทาง Google ได้จ้างเอาท์ซอร์สภายนอกช่วยระบุข้อมูลในรูปภาพให้

2019-02-05

มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Project Maven ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนที่ Google ร่วมมือกับกองทัพสหรัฐฯว่า ในการฝึกระบบให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของวัตถุในรูปถ่ายนั้น ทาง Google ได้จ้างคนจาก Figure Eight ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจ้างคนไปทำงานเล็กๆ น้อยๆ

ในอีเมลข้อมูลที่เว็บไซต์ The Intercept ได้มานั้นระบุว่าหลังจากที่ Google ลงนามข้อตกลงกับกองทัพ Google ก็เริ่มทำ label data หรือการระบุชื่อประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และในเดือนตุลาคม 2017 ก็ได้ส่งงานให้บริษัท CrowdFlower ซึ่งต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Figure Eight รับงานไปทำต่อ ซึ่งเป็นงานละเอียดและต้องอยู่กับข้อมูลจำนวนมาก และพนักงานที่ทำก็ไม่รู้ว่าเป็นงานของ Project Maven

อย่างไรก็ตาม Google ได้ระงับโครงการ Project Maven ไปแล้วหลังพนักงานประท้วงไม่พอใจ เพราะทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและจริยธรรมของบริษัท

alt="shutterstock_1031996290"

ภาพจาก Shutterstock

ที่มา – The Intercept