กูเกิลร่วมมือบริษัทเครื่องพิมพ์สามมิติ Stratasys พิมพ์วัตถุโบราณเหมือนจริง

2019-01-31

Open Heritage Project โครงการเก็บรักษาข้อมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุที่หลายบริษัทร่วมกันสร้างโมเดลสามมิติ เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่ CyArk ร่วมกับบริษัท Seagate เก็บข้อมูลไปเมื่อปี 2017 และกูเกิลนำไปแสดงบนเว็บเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้โครงการเริ่มพิมพ์โมเดลสามมิติออกมาเป็นวัตกุสีเหมือนจริง โดยร่วมกับบริษัท Stratasys ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติ

การพิมพ์โมเดลออกมาเป็นวัตถุจริงทำให้ข้อมูลที่เก็บมาอาจจะนำไปจัดแสดงให้พิพิธภัณฑ์ หรือใช้ทำวิจัยได้ เช่น แท่นโบราณจากกัวเตมาลาที่ A.P. Maudslay พบเมื่อปี 1800 และถูกเก็บรักษาไว้ใน British Museum โดยไม่ได้จัดแสดง และตัวแท่นยังเก็บแยกชิ้นเอาไว้ ทีมงานสามารถพิมพ์ทุกชิ้นออกมาและทำมาประกอบเป็นแท่นจำลองเต็มรูปแบบ

ไฟล์โมเดลบางส่วนของ CyArk สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ Google Poly

ที่มา – BusinessWire

No Description

Topics: