Samsung ประกาศใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำบรรจุภัณฑ์ แทนพลาสติก

2019-01-29

Samsung ตอบรับกระแสรักษาสิ่งแวดล้อม ประกาศจะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างกระดาษ และพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ แทนพลาสติกในงานกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ของ Samsung ทั้งหมด ตั้งแต่มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า จะเริ่มต้นใช้งานในปี 2019

เพื่อทำให้แผนการสำเร็จ Samsung Electronics ได้ตั้งหน่วยงานจัดซื้อ การออกแบบ และการตลาด การพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงงานบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ โดยถุงพลาสติกที่ใช้หุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่จะเปลี่ยนมาใช้พลาสติกชีวภาพ ทำจากแป้ง อ้อย

Samsung ยังบอกด้วยว่าจะปรับการออกแบบที่ชาร์จให้เคลือบด้าน ไม่ต้องใช้พลาสติกมาเคลือบอีก และตั้งเป้าหมายระยะยาวว่าจะใช้พลาสติกรีไซเคิลจำนวน 500,000 ตัน และรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้งกลับมาให้ได้ 7.5 ล้านตันภายในปี 2030

No Description

ที่มา – Samsung

Topics: