Huawei Cloud จัด Cloud AI Open Day โชว์เทคโนโลยีและเคสการใช้งาน Cloud+AI

2019-01-23

Huawei Cloud หน่วยธุรกิจด้านคลาวด์ของ Huawei ในไทยประกาศจัดงาน Cloud AI Open Day Thailand 2019 โชว์เทคโนโลยี AI ผ่านคลาวด์, ชิป AI Ascend รวมถึงแพลตฟอร์มพัฒนา AI รวมถึงเคสการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ

  • เมือง – ใช้ AI ช่วยแก้ปัญหาจราจรตามไฟจราจร, ควบคุมรถอัจฉริยะ, ส่งเสริมความปลอดภัยในระบบขนส่ง
  • แคมปัส- ใช้หุ่นยนต์และ AI ตรวจตราดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่
  • โลจิสติก – ใช้กล้องและ AI ตรวจจับกระบวนการทำงาน และรายงานความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทในขั้นตอนการจัดส่ง
  • การขนส่ง – ระบบตรวจจับใบหน้ายืนยันความถูกต้อง อาทิ สนามบินหรือด่านศุลกากร

Cloud AI Open Day เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้โดยต้องลงทะเบียนก่อน งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานของ Huawei อาคาร G Tower ชั้น 39 ถ.พระราม 9

No Description