สหรัฐฯผ่านกฎหมายเปิดข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานรัฐต้องทำข้อมูลให้อุปกรณ์อ่านง่าย ประมวลผลต่อได้

2019-01-17

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เซ็นกฎหมาย Open Data หรือเปิดเผยข้อมูลให้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยกฎหมายนี้มีจุดประสงค์ให้ข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐบาลสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บนออนไลน์

โดยนอกจากตัวข้อมูลจะจะอ่านได้แล้ว ยังต้องนำข้อมูลไปประมวลผลต่อได้ด้วย (ต้องไม่ใช่ PDF) และนำไปใช้ได้โดยไม่ติดกรรมสิทธิ์

Center for Data Innovation องค์กรที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลระบุว่า นี่เป็นชัยชนะที่สำคัญ และสหรัฐฯ ได้เป็นผู้นำของโลกด้านการเปิดเผยข้อมูลโดยรัฐแล้ว

ตัวกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมาโดยมีมติเป็นเอกฉันท์

No Description
ภาพจาก Shutterstock

ที่มา – Engadget

Topics: