WeChat เตรียมเปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะ พูดสั่งงานข้ามแอพได้ เช่น เรียกรถ เปิดเพลง

2019-01-14

WeChat ถือเป็นแอพที่ครบเครื่องมากสำหรับคนจีนที่มีบริการหลายอย่างอยู่ข้างใน (คล้าย LINE) แต่ในแง่การใช้งานก็ต้องจำว่าเมนูแอพอยู่ตรงไหน ใช้งานอะไร ล่าสุด TenCent เจ้าของ WeChat เตรียมเปิดตัว Xiaowei ผู้ช่วยอัจฉริยะสั่งงานด้วยเสียงในการทำงานข้ามแอพในเครือ TenCent ไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงจาก QQ Music เรียกรถจากแอพภายนอกอย่าง Didi Chuxing

การสั่งงานเสียงอาจเป็นเรื่องที่คุ้นชินกับวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่มาจากสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็น Alexa, Siri, Google Assistant แต่สำหรับคนจีนยังถือเป็นเรื่องใหม่ และการใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะใน WeChat ที่คนจีนส่วนใหญ่ใช้ ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ของคนจีนได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเปิดใช้งานเมื่อไร

Tencent ยังบอกด้วยว่า จะใช้ Mini Program ทำเงินจากโฆษณา ซึ่งจะทำการทดลองระบบต่อไป Mini Program คือ แอพในแอพ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม “แอพในแอพ” ได้ใน WeChat เลย ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพมาลงโทรศัพท์อีก

No Description
ภาพจาก Shutterstock

ที่มา – Bloomberg