Spotify จะโฟกัสพอดแคสต์มากขึ้นในปี 2019 เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่

2019-01-12

ผู้บริหาร Spotify เปิดเผยว่าในช่วงปีที่ผ่านมา Spotify ได้ให้ความสำคัญกับพอดแคสต์มากขึ้น และในปีนี้บริษัทจะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นอีก เพื่อให้ Spotify เป็นศูนย์รวมพอดแคสต์ที่ดีที่สุดในโลก โดยมีจุดขายหนึ่งคือระบบการแนะนำรายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจ แบบเดียวกับ Spotify ทำได้มาแล้วกับระบบแนะนำเพลงใหม่น่าสนใจ

อีกประเด็นที่สำคัญคือพอดแคสต์นั้น Spotify สามารถขายโฆษณาแทรกเข้าในระหว่างรายการได้ด้วย ซึ่งถือโอกาสสร้างแหล่งรายได้ใหม่ โดยรายการพอดแคสต์ที่เป็นของ Spotify เอง ก็เริ่มมีการขายโฆษณาเข้าไปบ้างแล้ว

ความท้าทายสำคัญก็คือการเจรจาต่อรองกับผู้พัฒนาเนื้อหานั้นแตกต่างจากการเจรจานำเพลงมาลงแพลตฟอร์มอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง Spotify เอง ก็เริ่มเจรจากับผู้จัดรายการพอดแคสต์หลายราย ให้สร้างรายการที่มีเฉพาะบน Spotify เท่านั้นอีกด้วย

ที่มา: TechCrunch

alt="Spotify"

Topics: