Ethereum Classic ถูกโจมตี Double Spending จากกลุ่มมีพลังขุดสูง สร้างสายโซ่มายกเลิกการจ่ายเดิมมูลค่า 35 ล้านบาท

2019-01-09

Coinbase รายงานถึงกลุ่มคนร้ายที่ดำเนินการอยู่บนเครือข่าย Ethereum Classic พบความพยายามสร้างสายโซ่แยกสายออกมาหลายครั้ง เพื่อยกเลิกรายการจ่ายเดิม และสร้างรายการจ่ายใหม่ที่สายโซ่ใหม่ (ปัญหา double spending) ทั้งหมด 219,500 ETC หรือประมาณ 35 ล้านบาท

รายงานพบการสร้างสายโซ่ใหม่ครั้งแรกที่บล็อค 7245623 แต่ไม่มีรายการ double spending แต่อย่างใด จากนั้นก็มีการสร้างสายโซ่ใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งครั้งที่สาม เริ่มที่บล็อค 7249343 คนร้ายสามารถโอนเงิน 600 ETC ในสายโซ่แรกและย้ายปลายทางโอนเงินเมื่อสร้างสายโซ่ใหม่

คนร้ายที่สามารถสร้างสายโซ่ขึ้นมาแข่งได้เช่นนี้ต้องมีพลังขุดที่สูงมาก ตอนนี้ไม่มีรายงานว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

คนร้ายทำอย่างเดิมซ้ำอีกหลายครั้งโดยเพิ่มจำนวนเงินขึ้นเรื่อย เป็น 4,000ETC, 5,000ETC, 9,000ETC, 9,000ETC, 15,700ETC, 15,700ETC, 24,500ETC, และ 5,000ETC ตามลำดับ ครั้งหลังๆ พบการจ่ายซ้ำสูงถึง 52,200ETC

ทาง Coinbase หยุดการโอน ETC ออกจากบัญชีไว้ชั่วคราว แม้จะสามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มได้ต่อไป

ที่มา – The Coinbase Blog

No Description