สิงคโปร์เริ่มโครงการสนับสนุนธุรกิจก้าวสู่ดิจิทัล รัฐบาลออกค่าบริการสำหรับ SME ให้สองบริการนาน 6 เดือน

2019-01-09

รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มโครงการ Start Digital สนับสนุนให้ธุรกิจไปใช้บริการดิจิทัลเพื่อทำธุรกิจกันมากขึ้น โดยหากทำสัญญาซื้อบริกา่รที่อยู่ในโครงการอย่างน้อย 18 เดือน รัฐบาลจะออกค่าบริการให้ 6 เดือนแรก จำนวน 2 บริการ

บริการที่อยู่ในโครงการมี 5 หมวด ได้แก่ ระบบบริหารบัญชี, ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินเดือน, ระบบการตลาดดิจิทัล, ระบบจัดการการซื้อขาย (digital transaction), และบริการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธุรกิจที่ใช้สิทธิ์จากรัฐบาลต้องเลือกสองบริการที่อยู่คนละหมวดกัน

ตัวอย่างบริการ เช่น Singtel ออกแพ็กเกจรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์, SMECEN บริการบัญชีและบุคลากรที่ปกติค่าบริการเดือนละ 48 ดอลลาร์สิงคโปร์ในแพ็กเกจผู้ใช้ 8 คน

บริษัทที่จะเข้าโครงการนี้ได้ต้องถือหุ้นโดยคนสิงคโปร์อย่างน้อย 30%, มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือพนักงานน้อยกว่า 200 คน

ที่มา – Strait Times, IMDA

No Description

Topics: