ญี่ปุ่นประกาศให้การ mod เซฟเกมและเครื่องคอนโซลเป็นสิ่งผิดกฏหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ

2019-01-07

ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศให้การ mod หรือการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาภายในตัวเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ซึ่งประกาศดังกล่าวนั้นครอบคลุมทั้งการ mod ตัวเซฟเกมและตัวเครื่องคอนโซล ผู้กระทำผิดมีจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีและปรับสูงสุด 5,000,000 เยน​ (ราว 1,500,000 บาท)

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศจากสมาคมดูแลด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของประเทศญี่ปุ่น ที่กล่าวว่า การ mod เซฟเกมและเครื่องคอนโซลนั้นละเมิดกฏหมายป้องกันการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมของประเทศ รวมถึง รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังขยายการกำกับดูแลถึงการเพิ่มเนื้อหาของเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตและบริษัทที่แจกจ่ายหรือจำหน่ายการ mod ดังกล่าวด้วย

alt="a"

ที่มา: Kotaku

Topics: