ผลสำรวจพบ ผู้ใช้บริการเรียกรถในสหรัฐฯ​ เพิ่มสูงขึ้นมาก แต่ผู้ใช้บ่อยระดับสัปดาห์ยังคงน้อย

2019-01-05

Pew Research Center ได้ออกผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้บริการเรียกรถในสหรัฐฯ​ ตั้งแต่ปี 2015 โดยจากผลการศึกษาพบว่าคนรู้จักบริการเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นมาก จำนวนคนใช้บริการก็มากเช่นกัน แต่พบว่าผู้ที่ใช้งานเป็นประจำรายสัปดาห์นั้นยังคงมีจำนวนน้อย

สำหรับผลศึกษาของ Pew ระบุว่า เมื่อถามว่าเคยใช้บริการเรียกรถหรือไม่ ในปี 2015 ยังมีผู้ตอบว่าเคยเพียง 15% แต่ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 36% ในปีที่แล้ว ส่วนคำถามที่ว่าเคยได้ยินคำว่า “บริการเรียกรถ (ride-hailing)” หรือไม่ ในปี 2015 มีผู้ตอบว่าไม่เคยถึง 33% ในขณะที่ปีที่แล้วเหลือเพียง 3%

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ผู้ใหญ่ที่อายุยังไม่มาก, มีการศึกษาสูง และเงินเดือนสูงนั้นใช้บริการเรียกรถเป็นปกติและบ่อยกว่า โดยรายงานจาก Pew ระบุว่า ผู้ใหญ่อายุ 18-29 ปีเคยใช้บริการเรียกรถถึง 51% ในขณะที่ผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไปเคยใช้บริการเรียกรถเพียงแค่ 24% เท่านั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนมหาวิทยาลัยกับมัธยมปลาย และคนที่มีรายรับ 30,000 ดอลลาร์กับ 75,000 ดอลลาร์ต่อปี ช่องว่างก็มีอยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงผลสำรวจยังระบุว่าคนเมืองมีโอกาสใช้งานบ่อยกว่าคนที่อยู่ตามพื้นที่ชนบทด้วย

การที่จำนวนคนรู้จักและใช้บริการเรียกรถมากขึ้นนั้น ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องจากคู่แข่งทั้งสองคือ Uber และ Lyft ต่างก็พยายามขยายพื้นที่ให้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้มีผู้ใช้ที่ใช้บริการเหล่านี้เป็นประจำ (general) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ผู้ใช้ที่ใช้งานแบบบ่อย ๆ (frequent) ระดับสัปดาห์นั้นยังน้อยมาก โดยผลสำรวจพบว่าผู้ใหญ่ชาวสหรัฐฯ ใช้บริการเรียกรถบ่อยระดับสัปดาห์นั้นอยู่ที่ราว 3% ในปี 2015 และเพิ่มเป็น 4% ในปีที่แล้ว

ที่มา – Engadget

No Description
ภาพจาก Uber

Topics: