USB-IF เปิดตัวโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ USB-C แท้ ป้องกันมัลแวร์และสายปลอม

2019-01-04

USB Implementers Forum (USB-IF) ที่อยู่ภายใต้ USB.org ที่ดูแลมาตรฐานและสเปค USB เปิดตัว USB-C Authentication Program สำหรับ OEM เพื่อรับรองและตรวจสอบการใช้งานสาย USB-C ของแท้ เพื่อป้องกันอุปกรณ์พังจากการใช้งานสายปลอม รวมถึงป้องกันการรับมัลแวร์จากเครื่องอื่นผ่าน USB-C

USB-IF มอบหมายให้ DigiCert เป็นผู้ดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนและออกใบรับรองให้กับ OEM โดยโปรโตคอลนี้จะใช้การเข้ารหัสแบบ 128 บิตเพื่อให้เครื่องโฮสต์ตรวจสอบทั้งอุปกรณ์ที่เสียบ, สายและหัวชาร์จว่าเป็นของแท้หรือไม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งแชนแนลรับส่งข้อมูลและ USB-PD เพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วถึงจะปล่อยให้รับส่งข้อมูลและพลังงาน

ทั้งนี้ผู้ผลิต OEM ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะสั่งบังคับใช้งานโปรโตคอลนี้ ให้รับรองเฉพาะอุปกรณ์แท้และไม่รับรองการรับส่งข้อมูลและพลังงานจากสายและหัวชาร์จปลอมได้ด้วย

ที่มา – USB.org via Android Police

No Description

Topics: