Netflix ปิดไม่ให้จ่ายเงินค่าสมาชิกผ่าน App Store แล้ว ต้องจ่ายผ่านเว็บเท่านั้น

2018-12-29

ช่วงกลางปีนี้ Netflix ส่งสัญญาณมาก่อนแล้วว่าจะปิดระบบจ่ายเงินค่าสมาชิกผ่าน App Store ของแอปเปิล ด้วยเหตุผลว่าไม่ต้องการโดนหักส่วนแบ่งรายได้ 30%

ล่าสุด Netflix เริ่มมาตรการนี้เป็นการถาวรแล้ว โดยสมาชิกใหม่จะไม่สามารถจ่ายค่าสมาชิกผ่านแอพบน iOS ได้ ต้องจ่ายผ่านเว็บไซต์ของ Netflix เท่านั้น ส่วนสมาชิกเก่าที่จ่ายผ่านแอพ iOS อยู่แล้วยังสามารถใช้วิธีการเดิมต่อได้ (สมาชิกเก่าที่หยุดจ่ายค่าสมาชิกไปนานเกิน 1 เดือน ก็จะถูกมองว่าเป็นเหมือนสมาชิกใหม่ ต้องจ่ายผ่านเว็บเช่นกัน)

ท่าทีของ Netflix ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นัก เพราะมีบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งที่ใช้วิธีนี้มาก่อนแล้ว เช่น Epic Games ที่ลัดขั้นตอนของ Google Play หรือ Spotify ที่ไม่ให้จ่ายเงินผ่าน App Store มาตั้งแต่ปี 2015

ที่มา – VentureBeat

No Description

Topics: