Opera for Android เพิ่มฟีเจอร์ Crypto Wallet รับ-จ่ายเงินคริปโตได้จากเบราว์เซอร์

2018-12-14

จากข่าวก่อนหน้านี้ Opera เริ่มทดสอบฟีเจอร์ Crypto Wallet บนเบราว์เซอร์ Opera Android ล่าสุดฟีเจอร์นี้ถูกผนวกเข้ามาใน Opera for Android รุ่นล่าสุดแล้ว

Opera เรียกฟีเจอร์นี้ว่า Web 3 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินคริปโตและบล็อคเชนเป็นอนาคตของเว็บยุคถัดไป (!) ส่วนในแง่การใช้งานจะมีเมนู Crypto Wallet เพื่อเข้ามาจากในตัวเบราว์เซอร์เลย ผู้ใช้สามารถรับเงิน โอนเงิน หรือจ่ายซื้อสินค้าเป็นเงินคริปโตตระกูลต่างๆ เช่น Ethereum ได้

Opera บอกว่า Web 3 ยังต้องผ่านอุปสรรคอีกมากกว่าจะใช้งานได้จริง จึงพยายามทำให้กระบวนการใช้งานง่ายที่สุด ราบรื่นที่สุดจากตัวเบราว์เซอร์เลย

ที่มา – Opera

No Description