SoftBank เตรียมเลิกใช้อุปกรณ์เครือข่ายจาก Huawei, เลือก Ericsson และ Nokia แทน

2018-12-13

SoftBank เป็นอีกรายที่แสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการใช้งานอุปกรณ์ Huawei หลังรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจะพิจารณาเลิกใช้งานแบรนด์จีน ไปก่อนหน้านี้ตามรอยสหรัฐและออสเตรเลีย

Nikkei ระบุว่า SoftBank ที่เป็นโอเปอเรเตอร์รายเดียวในญี่ปุ่นที่ใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานของ Huaewi เตรียมจะเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่าย 4G เป็นของ Ericsson และ Nokia แทนทั้งหมดภายใน 2-3 ปีข้างหน้า ขณะที่อุปกรณ์ 5G ใหม่ที่จะติดตั้งก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ของบริษัทจากยุโรป 2 รายนี้เช่นกัน

นักวิเคราะห์คาดว่า Huawei มีส่วนแบ่งอยู่ในตลาดอุปกรณ์โครงข่ายและสถานีฐานราว 13.2% คิดเป็นเงินราว 1.5 แสนล้านเยน และแน่นอนว่าลูกค้าหลักคือ SoftBank ขณะที่การตัดสินใจครั้งนี้น่าจะทำให้ Huawei เสียรายได้ไปราว 2 แสนล้านเยน

ที่มา – Nikkei

No Description